Nie wiesz co zrobic z pustymi tuszami i tonerami - oddaj je do skupu

Pojęcie energii jest nadzwyczaj znaczne. Mówiąc o niej można mieć na myśli np. energię chemiczną nagromadzoną w połączeniach powstających między atomami budującymi cząsteczką cukru, bądź energię mechaniczną konieczną do wprawienia w ruch na przykład roweru. Niezależnie z jakim typem energii mamy styczność, jej działanie zbiega się do dwóch sposobów: przekazywania energii a także jej transformacji. Przekazywanie energii jest zdarzeniem polegającym na wysyłaniu jakiejś jej części z jednego miejsca w inne. Istnieje sporo pochodzeń, z których można otrzymać energię wykorzystywaną w przemyśle, służącą do ogrzewania, czy oświetlania domów. Niestety po pewnym czasie te źródła, z jakich do tej pory wydobywaliśmy energię wyczerpią się. Dlatego coraz częściej poszukuje się alternatywnych jej źródeł. przypuszcza się, że niedługo stanie się możliwe czerpanie energii z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło nagromadzone we wnętrzu Ziemi. 1. Energia pozyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest po prostu, poruszającymi się ze znaczną prędkością masami powietrza. Energia pozyskiwana z siły wiatru jest przetwarzana w szczegółowo do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska, na skutek ich pracy nie powstają żadne spaliny, ale ich generatory pracują dość głośno. Wiatraki napędzane wiatrem nie są estetyczne dla oka widokiem. Wiatraki poruszane mocą wiatru nie są nowym wymysłem. Już Persowie żyjący w VI w naszej ery, wykorzystywali młyny wiatrowe (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki stosowane w Europie były wiatrakami kozłowymi, inaczej obrotowymi. Wspólnie z upływem czasu ludzie wymyślali kolejne sposoby na to jak spożytkować energię wiatru. Stosowali wiatraki, z tak opracowanym mechanizmem przekładek, aby mogły podnosić worki napełnione ziarnem. W Holandii stosuje się wiatraki w celu osuszenia terenów sąsiadujących z morzem. Mimo, iż wiatraki mają wiele plusów, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich funkcjonowania od warunków atmosferyczych. Jeśli danego dnia nie wieje wiatr nie można wykorzystywać wiatraków do pozyskiwania energii. Mimo to w wielu krajach wciąż działają młyny napędzane wiatrakami. W danych regionach karierę robią, wprawiane w ruch siłą wiatru, pompy łopatkowe, stosowane do pompowania wody, z często niezwykle głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, określa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Standardowy silnik poruszany wiatrem jest wykonany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do jakiego montuje się około dwudziestu, odpowiednio wyprofilowanych stalowych łopatek. Korzyścią energii elektrycznej wywarzanej przez wiatraki poruszane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie spala się paliw, a co za tym idzie nie wytwarza się dwutlenku węglą. Podobnie energia uzyskiwana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje dzięki przepływie wody, wynikającego z różnicy stanów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w których turbiny generatora prądu są napędzane wodą niesioną przez rzeki. Prototypy zmierzające do wykorzystania pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, są jeszcze w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej ziemi dociera co roku gigantyczna ilość energii. Jest ona blisko dziesięć razy większa od ilości energii jaka jest zawarta we wszystkich pokładach paliw kopalnych i rezerwach uranowych odnalezionych na świecie. Energię słoneczną można stosować zarówno w elektrowniach, jak i prywatnych domostwach. Mniej więcej 50% promieniowania wysyłanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną użytkuje się w niektórych regionach w celu zaopatrzenia w nią sprzętów gospodarstwa domowego. By móc z niej skorzystać dodatkowo w nocy, można składować energią słoneczną w akumulatorach. Warto dodać, że część energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy jedynie od siły padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury otoczenia. Możne więc montować baterie słoneczne nawet w regionach, położonych blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Określenie energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zgromadzonej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest ciepłe wnętrze ziemi, można więc przypuszczać, że z tej energii będzie można ciągle korzystać. Aby dostać się do wód geotermalnych, należy wykonać odwiert do głębokości na której zalegają gorące wody, a następnie blisko pierwszego odwiertu stworzyć kolejny, poprzez który da się pobierać wodę geotermalną. Pozyskana w ten sposób energia może być wykorzystana np. do ogrzewania mieszkań. Byłoby wspaniale, gdyby w najbliższej przyszłości wzrosło zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i wykorzystanie czerpanej z nich energii. Bez wątpienia czynnikiem znacznie utrudniającym wykorzystanie energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest duża cena potrzebnych do jej przetwarzania instalacji. Bez wątpienia wielką zaletą analizowanych wyżej źródeł energii jest to, że są one całkowicie niegroźne dla środowiska naturalnego. Być może właśnie ten czynnik będzie miał duże znaczenie o wzroście ich popularności w niedalekiej przyszłości.